Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Strukturę Wydziału uwidoczniono na schemacie:

Dziekan Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu 

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds.  Kształcenia

Wydziałowe Centrum Kształcenia

Katedra Zarządzania i Logistyki (KZiL)

Katedra Procesów Technologicznych (KPT)

Katedra Gospodarki Morskiej i Systemów Transportowych (KGMiST)

Katedra Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa (KOŚiT)