Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki AM
dr inż. of. elektr. okręt. Maciej Kozak, prof. AM

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki AM
dr inż. of. elektr. okręt. Dariusz Tarnapowicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki AM
dr inż. Mariusz Sosnowski

Koordynator Kierunku Mechatronika Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki AM
mgr inż. Radosław Gordon