Wydział Mechaniczny

Dziekan Wydziału Mechanicznego AM

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM

 
Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. AM

 
Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Marcin Szczepanek

 
Koordynator Kierunku MiBM

dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel