REGULAMIN STUDIÓW  obowiązujący do 30.09.2019r.
REGULAMIN STUDIÓW obowiązujący od 01.10.2019r.
Rules and Regulation of Studies
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Zał nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego
Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

Instrukcja dotycząca zachowania, wizerunku zewnętrznego, noszenia umundurowania oraz elementów ubioru studentów Akademii Morskiej w Szczecinie 
Instructions on the conduct, appearance, wearing uniforms, and components of clothing of Szczecin Maritime University Students