1. Strona Wirtualna Uczelnia
  1. adres: https://wu.am.szczecin.pl
  2. login: nr_albumu
  3. hasło startowe: PESEL
  4. hasło to można zmienić na stronie https://reset.am.szczecin.pl
 2. Poczta studencka
  1. adres: http://poczta.s.am.szczecin.pl
  2. login: nr_albumu(at)s.am.szczecin.pl
  3. hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni, synchronizowane po 5 minutach od zmiany hasła.
  4. instrukcja logowania na stronie uci.am.szczecin.pl w dziale Studenci
 3. Sieć bezprzewodowa AM_STUDENT
  1. dostępna na terenie wszystkich obiektów AM
  2. login: nr_albumu
  3. hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni
  4. instrukcja konfiguracji sieci: http://uci.am.szczecin.pl/sieci
 4. Sieć przewodowa w Domach Studenckich AM
  1. dostępna w DS Pasat i DS Korab
  2. login: nr_albumu
  3. hasło: takie jak do Wirtualnej Uczelni
 5. Strona systemu Microsoft Imagine (pobieranie oprogramowania Microsoft)
  1. adres: http://imagine.am.szczecin.pl
  2. login: nr_albumu(at)s.am.szczecin.pl
  3. hasło: ustawiane przy pierwszym logowaniu
  4. opis: http://uci.am.szczecin.pl/imagine
 6. Strona Wirtualny Akademik (składanie wniosków o akademik)
  1. adres: http://akademik.am.szczecin.pl
  2. login: PESEL
  3. hasło startowe: należy utworzyć nowe hasło poprzez funkcję „Przypomnij/Aktywuj hasło”, jako email należy podać adres poczty studenckiej
 7. Katalog ALEPH (Biblioteka AMS)
  1. adres: http://aleph.am.szczecin.pl/
  2. login: ID czytelnika (jednolity 8-cyfrowy numer tj. numer albumu poprzedzony zerami)
  3. hasło: lokalne, ustalane przy podpisywaniu deklaracji, reset tylko przez panie w pok. 513 (BG)