1. Badania statutowe na Wydziale Nawigacyjnym realizowane w 2018 r.
   - potencjał badawczy - wykaz
   - młodzi naukowcy - wykaz

2. Badania statutowe na Wydziale Mechanicznym realizowane w 2018 r.

   - potencjał badawczy - wykaz

   - młodzi naukowcy - wykaz

3. Badania statutowe na Wydziale I-ET realizowane w 2018 r.
   - potencjał badawczy - wykaz
   - młodzi naukowcy - wykaz