Zapraszamy chętnych studentów do Kompanii Honorowej, pododdziału reprezentującego i promującego Akademię Morską w Szczecinie.

Nabór trwa do 30.11.2019r. Możliwe jest osobiste zgłoszenie w Obiekcie Dydaktycznym przy ul. Żołnierskiej 46 (budynek Wydziału Nawigacyjnego – Geodezja) lub telefoniczne: 91 48 77 177 wew. 114, tel. kom. 695 912 620.
– Dowódca Kompanii Honorowej AM
st. chor. szt. rez. Andrzej KRYSIAK

Zapraszamy do wykonywania zaszczytnych czynności na rzecz Uczelni w składzie kompanii oraz poza nią.
www.kompania.am.szczecin.pl